Covid-19 Pandemic

Coronavirus illustration

Due to the new mandatory “stay at home” initiative to help curve COVID-19 from Governor Walz, GDPT Thiên Ân is closed until further notice. Please feel to reach out to any Huynh Truong for support if needed. Stay safe and healthy.

Theo quy định mới ban hành từ MN governor Walt để giảm thiểu sự lây nhiễm của COVID-19, GĐPT Thiên Ân sẽ tạm ngừng sinh hoạt cho đến khi có quy định mới. Nếu quý vị Phụ Huynh có những câu hỏi hay thắc mắc cần được giúp đỡ, xin liên lạc với ban Huynh Trưởng GĐPT Thiên Ân.

 

Thien An © Copyright 2021. All rights reserved.