About Us

Who We Are

We are a Buddhist youth group that designed to teach Buddhism to young kids. Buddhist Youth group have existed worldwide for more than 70 years.

Chúng tôi là Gia Đình Phật Tử (GĐPT) và được thành lập ra để truyền dạy Phật Giáo cho tuổi trẻ. GĐPT đã và đang hiện diện trên thế giới hơn 70 năm.

Our Mission

Our mission is to focuses on teaching youth members to become better citizens in the society by applying Buddha teachings into daily life. In Buddhist Youth group, we teach kids Vietnamese language, Dharma classes, outdoor activities, drama and arts where they will perform during major Ceremony (Buddha’s Birthday, Rose’s ceremony, Vietnamese New Year, etc…)

Mục đích của Gia Đình Phật Tử là đào tạo thanh, thiếu và đồng niên trở thành những Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo, dân tộc Việt. Trong GĐPT, các em được học tiếng Việt, Phật Pháp, sinh hoạt ngoài trời, làm thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra các em còn được tập diễn ca múa cho các mùa lễ lớn như  Phật Đản, Vu Lan, Tết, v.v…

Thien An © Copyright 2024. All rights reserved.