FAQ

What is Buddhist Youth group? How is this different than other Vietnamese Learning Program?
Buddhist Youth group exists worldwide for more than 70 years and focus on teaching youth members to become
better citizens in the society by applying Buddha teachings into daily life.
In Buddhist Youth group, we teach kids Vietnamese language, Dharma classes, outdoor activities, drama and arts
where they will perform during major Ceremony (Buddha’s Birthday, Rose’s ceremony, Vietnamese New Year,
etc…)

What age can my child enroll?
Be at least 7 years old before school enrolls (school starts at the beginning of September)

When can I enroll?
Enrollment time is one time a year during the whole month of August. During the month of August, parents can
sign up their kids when talk to Chị Hân /Nguyên Đàm or Anh Phúc/Quảng Quang

Is it Free?
Going to school is free, donation are appreciated. A textbook costs $10.

Who are the teachers?
Volunteers and Buddhist Youth leaders

What time do they start and end?
Full program lasts from 11 am to 3 pm
We recommend students to arrive 10 to 15 min prior to class. There is a clipboard with students name on it where
parents or guardians need to sign in when drop off student and sign out during pickup.

What does the full day program included? (Effective Sept 2016)
A full day included:
Việt Ngữ (Vietnamese class)                                     11:00 am - 12:15 pm
Tập họp (gather up and take attendance)             12:20 pm - 12:35 pm
Lễ Phật (praying)                                                        12:40 pm - 1:15 pm
Giải Lao (snack time)                                                   1:15 pm - 1:30 pm
Phật Pháp (Dharma teaching class)                          1:40 pm - 2:20 pm
Nhóm Tự Trị (boys/girls group activities )               2:20 pm - 2:45 pm
Dọn dẹp (boys/girls group activities )                     2:45 pm - 3:00 pm (clean up)
Ra về (dismiss)                                                                       3:00 pm

Will food be served?
Food like snacks (fruits and vegetable) will be provided after Lễ Phật . At the beginning of each month, kids will
have lunch served to practice eating in Mindfulness.

Who to contact when missing day of class or if has question?
If the student is a boy contact: Trịnh Đình Huy: 6128059690
If the student is a girl contact: Trịnh Thanh Nhàn: 7636073916
or for general information contact: Hoàng Quốc Huy: 6124835144

Gia Đình Phật Tử (GĐPT) là gì? Sự khác biệt giữa GĐPT và các chương trình học khác của người VN như thế nào?
GĐPT đã được thành lập hơn 60 năm và trọng tâm là các em thiếu niên để trở thành người công dân có ích cho
xã hội trên tinh thần Phật Giáo.
Trong GĐPT, các em được học tiếng Việt, Phật Pháp, sinh hoạt ngoài trời, làm thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra các
em còn được tập diễn ca múa cho các mùa lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Tết, v.v…


Vào độ tuổi nào thì con em chúng tôi có thể đăng ký?
Các em ít nhất phải đến 7 tuổi trước khi nhập học (nhập học vào đầu tháng 9)


Khi nào chúng tôi có thể đăng ký cho con em?
Thời gian ghi danh được mở ra 1 năm một lần, bắt đầu vào tháng 8 và kéo dài đến cuối tháng. Trong suốt một
tháng đăng ký, phụ huynh có thể đến gặp chị Bảo Hân/Nguyên Đàm hoặc anh Phúc/ Quảng Quang.

Còn lệ phí thì sao?
Đăng ký tham dự GĐPT không phải đóng học phí nhưng nếu quý phụ huynh có đóng góp thì chúng tôi hoan hỷ
nhận sự đóng góp của quý phụ huynh. Chúng tổi chỉ thu lệ phí $10.00 cho sách giáo khoa.

Các giảng viên là ai?
Tình nguyện viên và các Huynh Trưởng của GĐPT Thiên Ân.

Chương trình được bắt đầu và kết thúc lúc mấy giờ?
Cả ngày: từ 11:00 am đến 3:00 pm
Chúng tôi đề nghị các em đến chùa trước từ 1015
phút (10:45 am) trước khi lớp bắt đầu. Có 1 tấm bảng nhỏ
cùng với danh sách các em học sinh được đặt gần cầu thang xuống lầu để cho phụ huynh ký vào khi đưa con
em đến chùa và ký ra khi đến đón các em về.

Chương trình sinh hoạt cả ngày bao gồm những gì?
(Giờ giấc mới sẽ bắt đầu Tháng 9, 2016)
Việt Ngữ:                                         11:00 am - 12:15 pm
Tập họp:                                          12:30 pm - 12:40 pm
Lễ Phật:                                           12:40 pm - 1:15 pm
Giải Lao:                                            1:15 pm - 1:30 pm
Phật Pháp:                                         1:40 pm - 2:20 pm
Nhóm Tự Trị:                                    2:20 pm - 2:45 pm
Dọn dẹp:                                            2:45 pm - 3:00 pm
Ra về:                                                           3:00 pm

Các em có được ăn uống không?
Các em sẽ được dùng snack sau giờ Lễ Phật. Vào tuần đầu tiên của mỗi tháng, các em sẽ được cho ăn trưa
(cơm, cùng với thức ăn tại chùa) và tập Thọ Trai Chánh Niệm.

Khi con em của quý vị cần nghỉ học trong ngày hoặc nếu có thắc mắc thì liên hệ với ai?
Nếu các em là nam, xin liên lạc:                  Trịnh Đình Huy:        612.568.5238
Nếu các em là nữ, xin liên lạc:                 Trịnh Thanh Nhàn:       763.607.3916
Hoặc nếu có câu hỏi chung, xin liên lạc:   Hoàng Quốc Huy:       612.483.5144

Thien An © Copyright 2024. All rights reserved.