Christmas Announcement

Kính gửi quý phụ huynh:
Thứ bảy này, ngày 15 tháng 12, các em sẽ thi cuối năm. Xin cho học sinh đến đúng giờ.
Các em sẽ được nghỉ thứ Bảy ngày 22 
và 29 tháng 12. Sinh hoạt sẽ trở lại bình thường vào Thứ Bảy ngày 5 tháng 1.

Các em sẽ tập múa cho vào Thứ Bảy ngày 22 tháng 12 từ 11 giờ đến 2 giờ.
Xin cảm ơn!


Attention:
This Saturday, December 15th, is testing day. Please have the students arrive on time.There will not be activities on Saturday, December 22nd and 29th. Activities will resume Saturday, January 5th.

There will be dance practice from Saturday, December 22nd between 11-2. Please have the students there on time.

Thank you!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thien An © Copyright 2020. All rights reserved.